Breaking News

Sejarah & Peradaban

  • Airmata Imam Ahmad Bin Hanbal

    Dikisahkan, ada seseorang yang mendatangi Al-Imam Ahmad dan bertanya kepada beliau, “Wahai Imam, bag…

  • Kumandang Adzan

    Seiring dengan berlalunya waktu, para pemeluk agama Islam yang semula sedikit, bukannya semakin suru…

Kumandang Adzan

Seiring dengan berlalunya waktu, para pemeluk agama Islam yang semula sedikit, bukannya semakin surut jumlahnya. Betapa hebatnya perjuangan yang harus dihadapi untuk menegakkan syiar agama ini tidak membuatnya musnah. Kebenaran memang tidak dapat dimusnahkan. Semakin hari semakin bertambah banyak saja orang-orang yang menjadi penganutnya. Demikian pula dengan penduduk dikota Madinah, …

Read More »

Airmata Imam Ahmad Bin Hanbal

Dikisahkan, ada seseorang yang mendatangi Al-Imam Ahmad dan bertanya kepada beliau, “Wahai Imam, bagaimana menurut anda mengenai sya’ir ini?” Beliau menjawab, “Sya’ir apakah ini?” Kemudian beliau menyimak & membaca sya’ir berikut : Jika Rabb-ku berkata kepadaku, “Apakah engkau tidak malu bermaksiat kepada-Ku?” Engkau menutupi dosamu dari makhluk-Ku tapi dengan kemaksiatan …

Read More »
error: Content is protected !!